LV | LT | RU

PUTNKOPĪBA

Eiropas Savienības standartu mērķis ir ne tikai garantēt pārdodamo olu kvalitāti, bet arī nodrošināt labvēlīgus putnu turēšanas nosacījumus. Tā, no 2012.gada Eiropā ir aizliegta vistu turēšana sprostu baterijās, bet pilnīga atteikšanās no sprostiem plānota līdz 2027.gadam. Jau patlaban vairāk nekā puse ES izlietoto olu ražo vistas, kuras uzturas ārpus būriem.

“Dzīvnieki ir saprātīgas būtnes, mēs esam morāli un sociāli atbildīgi par to, lai viņu turēšanas nosacījumi fermās atspoguļotu mūsu vērtības.”


Stella Kiriakidesa
EK veselības un pārtikas nekaitīguma komisāre

Zinātniski pamatotie ES standarti garantē, ka olu ražošana atbilst universālām prasībām visās dalībvalstīs.

Vistu kūtis

Eiropas Savienībā vistu kūtīs ir jābūt nodrošinātai iespējai putniem brīvi pārvietoties, bet būru izmantošanas gadījumā to lielums ir nostiprināts normatīvajos aktos. Dabisks grīdas segums imitē dabiskos apstākļus. Apgaismojums nodrošina dabisku diennakts ritmu. Gaisa kvalitāte tiek regulāri uzraudzīta. Vistu kūtis tiek regulāri tīrītas un dezinficētas.

Uzturs

Putnkopības panākumu atslēga ir sabalansētas barības nodrošināšana katrā dējējvistas attīstības posmā. Vidēji viena vista dienā apēd 120 gramus barības. Atbilstoši ES dzīvnieku veselības aizsardzības standartiem tā galvenokārt satur kviešus, sojas spraukumus, saulespuķu spraukumus, kukurūzu, miežus, auzu klijas, kaļķakmens atsijas, rapšu eļļu, monokalcija fosfātu un sāli, kā arī vitamīnus un minerālvielu piedevas, kas labvēlīgi ietekmē putnu veselību un labsajūtu. Barību piemēro putna vajadzībām atkarībā no tā vecuma, sākot no vienas nedēļas līdz pat 65 nedēļu vecām vistām. Vistām ir nodrošināta piekļuve attīrītam dzeramajam ūdenim.

Veterinārā aprūpe

Olu ražotāji Eiropas Savienībā ir apņēmušies ražot drošas, augstas kvalitātes olas un nodrošināt, lai dējējvistas būtu veselas un neslimotu. Prioritāte ir vistu labturība, tādēļ putnkopji ir apņēmušies atbildīgi izmantot antibiotikas – tās lieto tikai un vienīgi vistu veselības uzturēšanai. Hormonu lietošana ir aizliegta. Tāpat tiek nodrošinātas regulāras putnu veterinārās apskates.